Crkvenjak

Crkvenjak je građen od 1792. do 1794. godine. Prvotno kao crkvena kuća služila je kao gostinjac za potrebe župnoga dvora, a kasnije je imala različite namjene (najdulje kao pučka škola, stan za učitelje, prostorije za crkvena društva i slično).

Vezana uz crkvu Presvetog Trojstva, u središtu Svete Nedelje u doba baroka nastala je još jedna građevina –gostinjac Crkvenjak. Prvotno kao crkvena kuća služila je kao gostinjac za potrebe župnoga dvora, a kasnije je imala različite namjene (najdulje kao pučka škola, stan za učitelje, prostorije
za crkvena društva i slično).

Crkvenjak je građen od 1792. do 1794. godine i tipičan je u arhitektonskom smislu za takva zdanja iz kasnoga baroka. To je jednokatni objekt pravokutnoga tlocrta, natkriven dvostrešnim krovom. Prizemlje je građeno od kamena, a kat je drven. Baroknu sliku daju mu osobito otvorene boltane arkade u prizemlju. Na katu je natkriveni dvostrani otvoreni ganjčec, a komunikaciju s prizemljem čine otvorene natkrivene drvene stepenice.
 

Iz 1860. postoji podatak da se u crkvenom gostinjcu Crkvenjaku održavala nastava (zvali su je «papirnata škola», vjerojatno zbog slabe gradnje).
Školu je ustabilio i znatno unaprijedio u tom razdoblju osobito narodni učitelj Antun Majer, koji je učiteljevao u Svetoj Nedelji od 1860. do 1895. godine. S obzirom na to da je broj učenika dostigao već gotovo 200, kotarske i općinske vlasti odlučile su 1891. sagraditi novu školsku zgradu. Tu se nastava održavala kratko,jer je 1905. predana na uporabu nova, prostrana današnja školska zgrada u Svetoj Nedelji.