početna / Sveta Nedelja / Znamenitosti / Kapela Svetog Roka povratak

Kapela Svetog Roka

Kapela Svetog Roka prvi put se spominje 1668. godine i vrijedan je primjerak skladne barokne jednobrodne građevine pravokutnog tlocrta s pravokutnim svetištem što je rijetkost u našim krajevima.

Kapela Svetog Roka prvi put se spominje 1668. godine i vrijedan je primjerak skladne barokne jednobrodne građevine pravokutnog tlocrta s pravokutnim svetištem što je rijetkost u našim krajevima.

Kapela je prinosima župljana i okićkih vlastelina grofova Erdödy u današnjim gabaritima sagrađena sredinom 18. stoljeća, najvjerojatnije 1748., jer ta je godina uklesana na kamenom dovratniku ulaznog portala.

Kapela je podignuta kao zavjet nakon epidemije kuge, pa se na Rokovo (16. kolovoza) održavaju misne svečanosti i veliko prošćenje u čast zaštitnika od kuge Sv. Roka. Kapela je jednobrodna građevina, a specifičnost njezina tlocrta je u pravokutnom obliku lađe, ali i svetišta, što je rijetkost u našim krajevima.
 

Najveća vrijednost je impozantni kasnobarokni oltar koji pokriva cijeli završni zid svetišta koji je obnovljen 1998. godine. Barokna razvedenost i uvjerljiva oblikovanost kipova govori o vrhunskom djelu majstora, vjerojatno tirolske škole. Oltar je postavljen 1751. godine, kao i propovjedaonica, sa slikama četiriju evanđelista. Orgulje su također djelo kasnoga baroka, neobičnoga su oblika i arhitekture. Izradio ih je majstor Antun Scholz 1799. godine. Orgulje čini pozitiv sa 7 registara, jednim manualom i bez pedala. Posebnu pažnju privlače virtuozno rezbarene zavjese nad otvorima svirala.