početna / Sveta Nedelja / Ornitološki rezervat povratak

Ornitološki rezervat

Vodozaštitno područje Strmca uz rijeku Savu, proglašeno je 1971. godine ornitološkim rezervatom ukupne površine 287 ha.

Vodozaštitno područje Strmca uz rijeku Savu, proglašeno je 1971. godine ornitološkim rezervatom ukupne površine 287 ha.


Područje na lijevoj i desnoj obali Save zapadno od Podsuseda jedinstveno je stanište brojnih vrsta ptica, obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacijom, protkano rukavcima, brojnim meandrima i rukavcima , pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama.
 

Na ovom području naročito je važno okupljanje nekih značajnih i rijetkih vrsta ptica kao na primjer: sokol grlaš, kulik slijepčić, prutka pjegavka, čuka-vica potrk, vodomar ribar, pčelarica žuta, pupavac božjak, plazica vuga, slavuj mali i grmuša pjegava. Naročitu vrijednost ovog područja u europskim razmjerima predstavlja gniježđenje rijetke vrste ptice - plazice vuge (Remiz pendulinus).