početna / Aktivni odmor / Poučna staza Ornitološkog rezervata Sava-Strmec povratak

Poučna staza Ornitološkog rezervata Sava-Strmec

Upoznajte poučnu stazu Ornitološkog rezevata Sava-Strmec koja se nalazi uz glavno jezero Strmec. Uz nju također prolazi i biciklistička ruta Sava-svetonedeljska jezera

Poučna staza sastoji se od 2 veće poučne table koje prikazuju šire područje POR Sava-Strmec te sva zaštićena područja Zagrebačke županije i 9 manjih tabli koje prikazuju ptičji svijet POR Sava-Strmec.


Vodozaštitno područje Strmca uz rijeku Savu, proglašeno je 1971. godine ornitološkim rezervatom. Površine je 287 ha.


Područje na lijevoj i desnoj obali Save zapadno od Podsuseda jedinstveno je stanište brojnih vrsta ptica, obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacijom, protkano rukavcima, brojnim meandrima i rukavcima , pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama.
Na ovom području naročito je važno okupljanje nekih značajnih i rijetkih vrsta ptica kao na primjer: sokol grlaš, kulik slijepčić, prutka pjegavka, čuka-vica potrk, vodomar ribar, pčelarica žuta, pupavac božjak, plazica vuga, slavuj mali i grmuša pjegava. Naročitu vrijednost ovog područja u europskim razmjerima predstavlja gniježđenje rijetke vrste ptice - plazice vuge (Remiz pendulinus).